Disclaimer en Privacy

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aan/afwezigheid van eventuele fouten.

Stoppelenburg Financiële Dienstverlening is niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stoppelenburg Financiële Dienstverlening is verboden.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Privacyverklaring

Vertrouwen en zorgvuldigheid

Een duurzame en vertrouwde klantrelatie kan alleen bestaan als Stoppelenburg Financiële Dienstverlening zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Stoppelenburg Financiële Dienstverlening zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Stoppelenburg Financiële Dienstverlening heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van de persoonsgegevens.

Uw privacy binnen Stoppelenburg Financiële Dienstverlening

Stoppelenburg Financiële Dienstverlening stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Stoppelenburg Financiële Dienstverlening houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de verwerkersovereenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacybeleid van Stoppelenburg Financiële Dienstverlening wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Stoppelenburg Financiële Dienstverlening persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt. Hoe Stoppelenburg Financiële Dienstverlening omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het document ‘Uw privacy binnen Stoppelenburg Financiële Dienstverlening’.

Uw privacy binnen Stoppelenburg Financiële Dienstverlening

Uw rechten

Stoppelenburg Financiële Dienstverlening verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die Stoppelenburg Financiële Dienstverlening met u of uw werkgever heeft gesloten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Meer informatie over uw rechten, leest u in het document ‘Uw privacy binnen Stoppelenburg Financiële Dienstverlening’.

Uw privacy binnen Stoppelenburg Financiële Dienstverlening

Website

De website van Stoppelenburg Financiële Dienstverlening, die u nu bezoekt, is beveiligd. De persoonsgegevens die u via de website of per e-mail aan Stoppelenburg Financiële Dienstverlening verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd.

Contact

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Stoppelenburg Financiële Dienstverlening de verantwoordelijke is. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met de directie van Stoppelenburg Financiële Dienstverlening.